“O acaso só favorece a mente preparada.” – Louis Pasteur

“O acaso só favorece a mente preparada.” - Louis Pasteur